Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příklady problémů klientů

Výčet není konečný, např.: 

1.Psychická disharmonie - zloby, vzteky, hněvy, agrese, záště, závisti, nenávisti, strachy, sebelítosti. Učí jak se radovat ze života, opustit stereotypní uvažování, chování a žít svůj vlastní život, jak být opravdu ženou, či mužem, matkou, otcem, jak mít dost energie pro život.

Řeší zátěže z našeho dětství, traumata i na první pohled nedůležité emociální prožitky, které nás však hluboce poznamenávají a ovlivňují náš život.  Ovlivňují nás také zážitky z prenatálního života, početí i z životů našich generačních linií. 

2. Pomůže v řešení zdravotních problémů, které mají většinou psychosomatický základ a tam se Klíčem dostáváme velmi hluboko.Od problémů s otěhotněním až po vše, co lze řešit i alopatickou (klasickou) medicínou. 

3. Ve vztahových záležitostech nám pomůže odkrýt tu hlubší pravdu, proč zrovna nám se toto děje. Uvědomění si, kde já k tomu přispívám, třebaže i neuvědoměle, bez zlého záměru. Následná změna ve Vašem postoji, vnímání a chování Vám umožní rozvíjet rodinné a přátelské vztahy.

Průběh sezení

Klient nastíní terapeutovi svůj problém a společně dojdou k upřesnění tématu, které se bude zpracovávat.

Poté terapeut najde klíčové okamžiky klientova života vážící se k danému problému. 

Klient zavře oči a nechá se již unášet slovy terapeuta. Ponoří se do sebe. Jste si naprosto přesně vědomi sami sebe, jasně cítíte, vnímáte.

Uvědomíte si řadu zajímavých souvislostí a nahlédnete hluboko do sebe, uvolníte zablokované emoce.

Nakonec terapeut zadá klientovi „domácí úkoly“,které účinnost odbloku umocňují.

Je na klientovi, zda bude na sobě pracovat doma a zda bude na sobě pracovat dál i v podobě dalších hlubších odbloků na již zvolené či jiné, nové téma.

Přednosti Klíče k životu
Rozdíly s dosud známými jinými alternativními metodami

Každá metoda má člověku mnoho co dát a jen záleží na Vás, co Vám vyhovuje a co Vás oslovuje.Český Klíč k životu má však něco navíc. Právě to mě velmi oslovilo, nadchlo a přivedlo právě k této práci, přesto, že jsem již mohla pracovat jinými mezinárodně uznávanými metodami.
 

1.     Jemnost a bezpečnost – není třeba otvírat příběhy dávno prožité, které ve vás probouzí to, co dávno spí, abyste mysleli na svá dávná utrpení a znovu a znovu je prožívali. Je dobře nechat příběh spát. Stačí zpracovat emoce s tím spojené, transformovat je na pozitivní, zakotvit do vašich energií.Změnit program. 

2.     Komplexnost – máte problém, pak musíte vy něco změnit ve fyzickém životě. Co? Jak? Na to vám odpoví práce v odbloku. Nikdo to za Vás udělat nemůže.Dostanete úkol.Nevědomá práce na problémech a tedy žádná skutečná, reálná změna ve vašich postojích, v uvažování, chování, prožívání vede po čase zase k jejich objevení na stejném místě, nebo v jiné, často silnější a nepříjemné podobě.Stejně jako strom roste kořeny do země, pracujeme v reálu, koruna však do nebe, pracujeme s energií.Harmonii vytvoří pouze spolupráce obou částí. 

3.     Rozsah - rozsah časových a jiných „míst“, kde leží kořen vašich problémů. Nepracujete pouze na kořenech sahajících do vašeho současného života  (včetně porodu, prenatálního období i samotného početí)a minulého života. Ale ještě dál a jinam. 

a) pracujete v generacích po linii své matky, nebo otce, protože tyto energie také ovlivňují Váš život

b) pracujete v energiích, které máte uloženy v Universu. Kde se tam vzaly? Své balíčky určitých energií v Universu má každý člověk.Tvoříme si je a posilujeme svým jednáním, myšlením, svými emocemi. Zpětně tyto programy působí samozřejmě zase na Vás, jste s nimi spjati. Problémy se vyřeší nalezením, rozklíčováním a zpracováním těchto energií.To se děje v odbloku. Poté je už na vás, zda tuto energii posilujete a realizujete potřebnou změnu ve vašem životě.

 Má Klíč k životu vedlejší negativní důsledky?

Nemá. I když přijdete pouze na oblok a nebudete na sobě dál pracovat, část problému tím vyřešíte. Jak velkou část, je věc zcela individuální.

Kursy Klíče k životu
 

1.    Budete zpracovávat mnoho různých témat. Tím, že zpracováváte sebe z mnoha různých úhlů, popracujete na sobě i po stránkách, které bezprostředně nesouvisí s problémem, který jste původně řešili, tím se Váš život zkvalitní celkově. Znamená to duchovní růst. 

2.    Naučíte se pomáhat druhým, můžete používat Klíč k životu mezi sebou. 

Způsob přihlášení

Lze napsat e-mail, několikrát do týdně vybírám poštu. SMS je další možností. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dotaz

(K. Havlíčková, 19. 9. 2008 19:54)

Dobrý den paní Bohinová, mohla bych se vás prosím zeptat, jak dlouho se Klíčem zabýváte? Vidíte pozitivní dopady i v rodinných vztazích?Děkuji za odpověď.